CorrenteENERGIA
Energia elektryczna jest elementem wykorzystywanym w działalności gospodarczej wielu firm – można również się pokusić o stwierdzenie, że wszystkich firm...
CorrenteOUTSOURCING
Pod pojęciem outsourcingu realizowanego przez naszą spółkę należy rozumieć profesjonalną obsługę Klientów w kwestiach formalnych oraz technicznych związanych z dostarczaniem energii elektrycznej...
PANEL KLIENTA
zaloguj się
AKTUALNOŚCI


2017-12-12
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Lgota Wielka

2017-12-12
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Świątki

2017-12-06
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Słupia (Jędrzejowska)

2017-12-05
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Stoczek

2017-12-05
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie

2017-11-30
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Wolsztyn

2017-11-09
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie

2017-11-09
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Miejskiej Żory

2017-11-08
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Miasta Łódź

2017-11-08
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Czarne

2017-11-07
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

2017-11-06
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Basenu Miejskiego "Termy Jakuba" Sp. z o.o.

2017-11-06
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Związku Gmin Karkonoskich

2017-10-30
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Miasta Toruń

2017-10-30
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

2017-09-08
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu

2017-09-01
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Miasta Gdyni

2017-08-24
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle

2017-08-24
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie

2017-08-23
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Powiatu Wałeckiego

2017-06-21
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o

2017-06-21
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

2017-05-18
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Myszków

2017-05-10
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie

2017-05-10
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Głubczyce

2017-05-08
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

2017-03-06
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o.

2017-02-22
Wygrywamy postępowanie na sprzedaż energii dla Gminy Lipusz

2017-02-14
Wygrywamy postępowanie na sprzedaż energii dla firmy DOMARO Spółka z o.o

2017-02-27
Wygrywamy postępowanie na sprzedaż energii dla Powiatu Zwoleńskiego

2016-12-13
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Powiatu Krotoszyńskiego

2016-11-24
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Powiatu Bolesławskiego

2016-09-09
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

2016-09-02
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Poczty Polskiej S.A.

2016-07-25
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

2016-07-04
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starostwa Powiatowego w Świebodzinie

2016-06-06
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Kisielice

2016-05-30
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Centrum Zakupów dla Sądownictwa

2016-05-20
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Morawica

2016-05-19
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

2016-04-27
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Olsztyn

2016-04-22
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Nowosolna

2016-04-20
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Stronie Śląskie

2016-04-15
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Olsztynek

2016-04-15
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Szpitala Powiatowego w Limanowej

2016-04-05
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z o. o.

2016-03-290
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

2016-03-10
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Zamościu

2016-03-10
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Tyski Sport S.A.

2016-01-04
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Krzyżanów

2015-12-31
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Powiatu Krotoszyńskiego

2015-12-31
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Centrum Usług Logistycznych

2015-12-30
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer

2015-12-18
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu

2015-12-17
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju

2015-12-17
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Szpitala Wojewódzkiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

2015-12-16
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starostwa Powiatowego w Lubaniu

2015-12-15
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Prokuratury Okręgowej w Lublinie

2015-11-18
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Turku

2015-11-18
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej

2015-11-10
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Miasta Ostrołęka

2015-11-05
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Miasta Łęczyca

2015-11-03
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu

2015-10-30
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Izby Skarbowej w Gdańsku

2015-10-29
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

2015-10-27
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Rakszawa

2015-10-22
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

2015-10-14
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

2015-10-12
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie

2015-10-07
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Wielgie

2015-10-01
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

2015-09-29
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Świlcza

2015-09-28
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie

2015-09-25
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu

2015-09-24
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Powiat Krakowskiego

2015-09-24
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

2015-09-24
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Kompleksu Hotelowo-Sportowego Rokita w Brzegu Dolnym

2015-09-17
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Miejskiej Koło

2015-09-08
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Przedsiębiorstwa Ciepłownicze Sp. z o.o

2015-09-08
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

2015-09-04
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego sp. z o. o.

2015-08-25
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpital Kliniczny w Warszawie

2015-08-20
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu

2015-08-20
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Poczty Polskiej S.A.

2015-08-13
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o

2015-07-16
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Szpitala Powiatowego w Sławnie

2015-07-10
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o

2015-07-10
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

2015-07-08
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Kobiele Wielkie

2015-07-06
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

2015-07-01
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

2015-06-26
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

2015-06-24
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

2015-06-22
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

2015-06-18
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

2015-06-18
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

2015-06-17
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu

2015-06-16
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie

2015-06-15
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Myszków

2015-06-09
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Żarach

2015-05-07
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście

2015-05-04
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Kazimierz Biskupi

2015-04-24
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Biura Rzecznika Praw Dziecka

2015-04-21
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach

2015-04-15
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego

2015-04-13
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie Instytucja Gospodarki Budżetowej

2015-04-13
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Centrum Szkolenia Policji

2015-04-10
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Kieleckiego Centrum Kultury

2015-03-31
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

2015-03-05
Wygrywamy drugi raz z rzędu przetarg na sprzedaż energii do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu Śląskim

2015-03-05
Wygrywamy drugi raz z rzędu przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Inowrocław

2015-03-04
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu

2015-02-16
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o - dla II linia metra

2015-02-03
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starostwa Powiatowego w Policach

2015-01-09
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Miasto Bydgoszcz w części I

2015-01-08
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2014-12-30
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

2014-12-30
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Lądek Zdrój

2014-12-30
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

2014-12-22
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Urzędu Miejskiego w Blachowni

2014-12-19
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Domu Pomocy Społecznej Pakoszy

2014-12-11
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

2014-12-11
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o.

2014-12-11
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Powiatu Radziejowskiego

2014-12-08
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Muzeum Narodowego we Wrocławiu

2014-12-05
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

2014-12-03
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Urzędu Gminy Dobra

2014-11-21
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

2014-11-14
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

2014-11-12
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Targówek

2014-11-07
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy

2014-11-06
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starostwa Powiatowego w Żninie

2014-11-03
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Miasta Zgierz

2014-11-03
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Miasto Łęczyca

2014-10-29
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starostwa Powiatowego w Wałczu

2014-10-28
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnystawie

2014-10-28
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.

2014-10-28
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starostwa Powiatowego w Lublinie

2014-10-27
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Przewozów regionalnych Sp. z o.o.

2014-10-24
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach

2014-10-20
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Powiatu Łańcuckiego

2014-10-16
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

2014-10-16
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Barczewo

2014-10-14
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Miasta Gorzów Wielkopolski

2014-10-10
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

2014-10-09
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

2014-10-09
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia

2014-10-08
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Lisewo

2014-10-06
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

2014-10-03
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do SZPZLO Warszawa Wawer

2014-10-03
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie

2014-10-01
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

2014-09-29
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starostwa Powiatowego w Lublińcu

2014-09-29
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy i Miasta Witkowo

2014-09-29
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Miasta i Gminy Gołańcz

2014-09-23
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Dobre Miasto

2014-09-22
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Urząd Gminy i Miasta Pyzdry

2014-09-17
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zarząd Powiatu w Szydłowcu

2014-09-17
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach

2014-09-08
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Garbatka-Letnisko

2014-09-10
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Powiatu Giżyckiego

2014-09-02
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

2014-08-21
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku

2014-08-20
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

2014-08-19
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

2014-08-18
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie

2014-08-15
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy w Jordanowie

2014-08-11
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Miasta Sławno

2014-08-06
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Tuczno

2014-07-31
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o

2014-07-28
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Powiatu Lidzbarskiego

2014-07-28
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Powiatu Sokołowskiego

2014-07-21
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Burzenin

2014-07-03
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

2014-06-30
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starostwa Powiatowego w Złotowie

2014-06-04
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Elbląg

2014-05-28
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Zarządu Powiatu w Limanowej

2014-05-26
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach

2014-05-23
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

2014-05-12
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie

2014-04-25
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście

2014-04-23
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Miasta Turek

2014-04-18
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

2014-04-18
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Czernikowo

2014-04-08
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Powiatu Toruńskiego

2014-03-31
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla obiektu Wrocław 2012 Sp. z o.o

2014-03-24
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starostwa Powiatowego w Działdowie

2014-03-24
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Urzędu Gminy Kraszewice

2014-03-19
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

2014-03-11
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Spółka z o.o

2014-03-11
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Łubianka

2014-03-10
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Inowrocław

2014-03-03
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Gruta

2014-02-27
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni

2014-02-18
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Miasta Opole

2014-02-12
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Szpitala Powiatowego w Chmielniku

2014-02-11
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie

2014-02-10
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

2014-02-10
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Powiatu Nakielskiego

2014-02-07
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Kościany

2014-02-03
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

2014-02-03
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

2014-02-03
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

2014-01-31
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Urzędu Miejskiego w Blachowni

2014-01-31
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Centrum Projektów Informatycznych w Warszawie

2014-01-28
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Urzędu Gminy Smętowo Graniczne

2014-01-27
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu

2014-01-27
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Domów Wczasowych WAM Sp. z o.o. w Warszawie

2014-01-22
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2014-01-22
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Narodowego Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

2014-01-22
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

2014-01-21
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Miasto Sochaczew -ZGM

2014-01-20
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

2014-01-16
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Szpitala Powiatowego w Limanowej

2014-01-15
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile

2014-01-14
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie

2014-01-08
2014-01-13 Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Strzelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego Sp. z o.o.

2014-01-10
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy w Sokolnikach

2014-01-08
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Miasta Bydgoszcz

30-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starostwa Powiatowego w Kole

20-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

20-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Grudusk

20-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy

20-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do "Uzdrowisko Wysowa" S.A.

19-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu

19-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

19-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

19-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Tyczyn

18-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Jarocin

17-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Miasta Węgorzewo

17-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.

16-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

16-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Boleszkowice

12-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Puławy

12-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Markowa

11-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Sośnicowice

10-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Osielsko

10-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku

02-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Powiatu Radziejowskiego

02-12-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Kalinowo

28-11-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

27-11-2013
Wygrywamy ponownie przetarg na sprzedaż energii do Beskid Żywiec Sp. z o. o. w Żywcu, kontynuujemy dotychczasową sprzedaż energii

26-11-2013
Wygrywamy ponownie przetarg na sprzedaż energii do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "Eko-Babice" Sp. z o.o., kontynuujemy dotychczasową sprzedaż energii

22-11-2013
Wygrywamy ponownie przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, kontynuujemy dotychczasową sprzedaż energii

19-11-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie

12-11-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

08-11-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

31-10-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Miasta Ostrołęka

31-10-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu

28-10-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowe w Katowicach

25-10-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie

25-10-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do "Śródmieście" Sp. z o.o. w Tychach

24-10-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Stoczek

18-10-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie

14-10-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o

07-10-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Miasta Szklarska Poręba

07-10-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie

03-10-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wilanów

03-10-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp z o.o.

01-10-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Polskiego Radia Regionalnego Rozgłośnia w Opolu

25-09-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Muzeum Pałac w Wilanowie

23-09-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Bojadło

17-09-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Urzędu Miasta Knurów

09-09-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Lipusz

04-09-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

27-08-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach

22-08-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Lipiany

21-08-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer

21-08-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Szprotawa

21-08-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Powiatu Łowickiego

14-08-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Wisznia Mała

13-08-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku

12-08-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starostwa Powiatowego w Giżycku

12-08-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Wiązowna

12-08-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny we Wrocławiu

09-08-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Powiat Wodzisławskiego - Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami

08-08-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

08-08-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Kazimierz Dolny

08-08-2013
Wygrywamy 2 raz z rzędu przetarg na sprzedaż energii do Izby Celnej w Przemyślu

07-08-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gmina Brójce

31-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

30-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Wojskowego Zarząd Infrastruktury w Poznaniu

30-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do MPWiK S.A. we Wrocławiu

29-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Powiatu Ostródzkiego

25-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Banie

23-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach

22-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie

19-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Prusice

18-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Susz

18-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Tuplice

17-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Wądroże Wielkie

15-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

12-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu

11-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla GDDKiA oddział Kraków

09-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Poświętne

09-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Izby Celnej w Katowicach

05-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o.

05-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Gminy Tarczyn

04-07-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie

25-06-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Powiatu Wrocławskiego

24-06-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Dolice

24-06-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

24-06-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Miejskiej Giżycko

21-06-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sierakowie

21-06-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko-Własnościowej Działdowo

21-06-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starostwa Powiatowego w Elblągu

20-06-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej

20-06-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Telewizji Polskiej S.A.

17-06-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Olsztynek

12-06-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

07-06-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Oława

07-06-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla GDDKiA oddział Olsztyn

07-06-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Pisz

04-06-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Miejskiej Ostróda

31-05-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Powiatu Wejherowskiego

28-05-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Związku Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach

27-05-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Miasta Mława

27-05-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

27-05-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Miączyn

27-05-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Trzciel

23-05-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.

20-05-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

16-05-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Starogardzkiej Grupy Zakupowej

14-05-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Izby Skarbowej w Lublinie

14-05-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii na potrzeby oświetlenia dróg na terenie Gminy Brzesko

10-05-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii dla Związku Gmin Śląska Opolskiego w latach 2013-2014

08-05-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnica Kopernikańska w Toruniu

07-05-2013
Wygrywamy I cześć przetargu na sprzedaż energii dla Wałeckiej Grupy Zakupowej

06-05-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście

25-04-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Urzędu Skarbowego Karków-Śródmieście

16-04-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Zamość

12-04-2013
Wygrywamy przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Pszczyna, Gminy Pawłowice oraz PTBS

08-04-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Mniszków

05-04-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strachocinie

Wygrywamy dwie części przetargu na sprzedaż energii do Gorzowskiej Grupy Zakupowej do lokali i obiektów Gorzowskiej Grupy Zakupowej oraz dla potrzeb oświetlenia drogowego

22-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

03-04-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

03-04-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Miejskiego Szpitala w Morągu Sp. z o.o.

29-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

25-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Burzenin

25-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Skołyszyn

25-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Iwkowa

18-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

18-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Przedsiębiorstwa Komunalnego „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku

18-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Miejskiej Nowa Ruda

15-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Skalbmierz

15-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Nowa Słupia

14-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Kołbaskowo

13-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Ostrów Mazowiecka

07-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Świętajno

07-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Miejskiej Giżycko

07-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Opatów

05-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Sośnie

05-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Lądek Zdrój

04-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Inowrocław

01-03-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

28-02-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

28-02-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym

26-02-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Komendy Stołecznej Policji

25-02-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Sękowa

25-02-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Przecław

25-02-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Wiązownica

25-02-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Dobra

22-02-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Powiatu Mieleckiego

21-02-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Krośnice

21-02-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Damasławek

15-02-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu karnego w Przytułach Starych

14-02-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie WIELKOPOLSKIM

05-02-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Annopol

05-02-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Jasieniec

04-02-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Powiatu Oleckiego, Starostwo Powiatowe w Olecku

04-02-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Powiatu Zwoleńskiego

04-02-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Wadowice Górne

29-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Katowickich Wodociągów S.A.

29-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie

Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Starostwa Powiatowego w Płocku

25-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy i Miasta Odolanów

24-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Gródek nad Dunajcem

24-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

24-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Powiatu Żarskiego

21-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Kieleckiego Centrum Kultury

18-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Ozimek

18-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Uzdrowiska Wysowa S.A. w Wysowej

17-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Krzywcza

17-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Borzęcin

17-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Nowy Żmigród

16-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Politechniki Koszalińskiej

16-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Sędziejowice

14-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Kamień Pomorski

11-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Pniewy

10-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Złotoryja

10-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Powiatu Świdnickiego

8-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie

7-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Tarnowiec

4-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Tuczna

4-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Urzędu Miejskiego w Blachowni

4-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Orońsko

4-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Zagnańsk

03-01-2013
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Klucze

28-12-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Jarosław

28-12-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach

27-12-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy w Lubaczowie

27-12-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach

27-12-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

24-12-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Dąbrowa Tarnowska

21-12-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do obiektu Tyski Sport S.A

21-12-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsko Białej

12-12-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach

07-12-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Ośrodku Sportu i Rekreacji w Świebodzicach

07-12-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

16-11-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do ZWiK Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowiecki

16-11-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

15-11-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do MZWiK w Słupcach

14-11-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Krytej Pływalni „DELFIN” w Wadowicach

13-11-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Instytutu Techniki Budowlanej w lokalizacjach: Warszawa, Pionki, Katowice, Poznań

13-11-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Powiatu Wągrowieckiego

13-11-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do „Radio Białystok” S.A.

13-11-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku

12-11-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

9-11-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

7-11-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do gminy Szprotowa

7-11-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do gminy Tuczno

7-11-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Sądu Rejonowego w Łowiczu

5-11-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

2-11-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do gminy Skwierzyna

31-10-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

31-10-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do gminy Stare Miasto

30-10-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do gminy Słubice

30-10-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do gminy Jesków

29-10-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach

25-10-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle

25-10-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie

25-10-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” Sp. z o.o.

24-10-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do gminy Pawłów

24-10-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Powiatu Nowotomyskiego

23-10-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Parku Wodnego w Hajnówce

19-10-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

19-10-2012
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii do Gminy Miejskiej w Wałczu

02.10.2012 r.
Corrente Sp. z o.o. wygrywa przetarg na sprzedaż energii elektrycznej dla Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość kontraktu to 2 mln zł. Sprzedaż realizowana będzie w trakcie 2013 roku.

01.10.2012 r.
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Skrzyszów. Sprzedaż prowadzić będziemy w roku 2013 oraz 2014.

27.09.2012 r.
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii elektrycznej dla Uniwersytetu Opolskiego.

26.09.2012 r.
Wygrywamy w przetargu na sprzedaż energii elektrycznej dla Szkoły w Sulechowie.

26.09.2012 r.
Wygrana w przetargu na sprzedaż energii elektrycznej do Gminy Bolesław. Sprzedaż prowadzić będziemy do końca 2014 r.

24.09.2012 r.
Wygrywamy przetarg na sprzedaż energii elektrycznej do Gminy Dzikowiec. Sprzedaż energii elektrycznej następować będzie do budynków administracyjnych oraz obiektów w taryfach B przez okres dwóch lat.

24.09.2012 r.
Wygrana w przetargu pt. „Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów administracyjnych w roku 2013 na terenie gminy Sokółka”.

20.09.2012 r.
Corrente wygrywa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Gorlickiego”.

19.09.2012 r.
Wygrana w przetargu na sprzedaż energii elektrycznej dla Miasta Ustroń.

18.09.2012 r.
Wygrana w przetargu na „Dostawę energii elektrycznej do Beskid Żywiec Sp. z o.o.”

17.09.2012 r.
Corrente wygrywa w przetargu na zakup energii elektrycznej przez Izbę Celną w Przemyślu.

14.09.2012 r.
Wygrana w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej przez Miasto i Gminę Buk oraz jednostki organizacyjne.

13.09.2012 r.
Wygrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup energii elektrycznej" przez Gminę Przasnysz.

11.09.2012 r.
Corrente złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na "Dostawę energii elektrycznej" do Gminy Hanna.

06.09.2012 r.
Złożyliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu publicznym na zakup energii elektrycznej, ogłoszonym przez Gminę Rytwiany.

29.08.2012 r.
Wygrywamy przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej przez Urząd Gminy w Bledzewie.

24.08.2012 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. udziela nam zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie systemu zdalnej akwizycji danych pomiarowych energii elektrycznej.

23.08.2012 r.
Wygrana w konkursie ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na przeprowadzenie „audytu efektywności dostaw energii elektrycznej”.

16.08.2012 r.
Wygrana Corrente Sp. z o.o. w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

19.07.2012 r.
Wygraliśmy przetarg nieograniczony dotyczący realizacji zadania pod nazwą "Zakup Energii Elektrycznej przez Gminę Baćkowice".

23.07.2012 r.
Corrente Sp. z o.o. wygrywa przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej do nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i Delegatur WUW w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile. Wartość przedmiotu zamówienia to ponad 2 mln złotych.

06.07.2012 r.
Corrente Sp. z o.o. przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. w związku z zamówieniem publicznym na modernizację układu pomiarowego energii elektrycznej.

00.00.2012 r.
Spółka Corrente złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na sprzedaż energii elektrycznej, ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o. Sprzedaż dla PEGIMEK będzie realizowana w trakcie 2012/2013 r.

29.04.2012 r.
jesteśmy sprzedawcą energii dla Związku Komunalnego Gmin – „Czyste Miasto, czysta Gmina” – kolejnej jednostki z sektora publicznego.

KONTAKT
Corrente Sp. z o.o.
ul. Poznańska 86/88
05-850 Jawczyce k/ Ożarów Maz.
Tel./Fax (22) 722-20-35

Firmy i osoby fizyczne: Krzysztof Kurowski
Tel. 609-776-789
E-mail: admin@corrente.pl

Instytucje publiczne: Sebastian Pawlak
Tel. 609-40-94-30
E-mail: sebastian.pawlak@corrente.pl
Copyright © www.corrente.pl 2012-2014 | Wszystkie prawa zastrzeżone | All right reserved